JAUME ARTIQUES I VIDAL, ARQUITECTE

ARQUITECTURA I ESPAI PÚBLIC

Política de privacitat

La present política de privacitat regula el tractament de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris a través d'aquesta pàgina web, que és propietat de l'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web.

1. Identitat del responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels usuaris d'aquesta pàgina web és l'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web.

2. Finalitat del tractament de les dades i consentiment de l'usuari

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris a través d'aquesta pàgina web seran tractades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds o consultes que l'usuari realitzi a través d'aquesta pàgina web.

L'usuari, en enviar les seves dades de caràcter personal a través dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, manifesta el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a les finalitats descrites en aquesta política de privacitat.

3. Identificació de les dades de caràcter personal i categories de dades

Les dades de caràcter personal que es poden sol·licitar als usuaris a través d'aquesta pàgina web són les següents: nom, cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon.

4. Destinataris de les dades

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris a través d'aquesta pàgina web no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per a la gestió de la sol·licitud o consulta de l'usuari.

5. Mesures de seguretat

L'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal que facilitin els usuaris a través d'aquesta pàgina web.

6. Drets de l'usuari

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a l'adreça de correu electrònic o postal de l'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web.

7. Modificació de la política de privacitat

L'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web es reserva el dret de modificar la present política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les pràctiques de la indústria. En aquest cas, es publicarà la nova política de privacitat a través d'aquesta pàgina web.