JAUME ARTIQUES I VIDAL, ARQUITECTE

ARQUITECTURA I ESPAI PÚBLIC

Avís legal

El contingut d'aquesta pàgina web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del contingut d'aquesta pàgina web, incloent-hi textos, imatges, dissenys, logotips, bases de dades, programes informàtics, són propietat de l'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web.

L'ús no autoritzat del contingut d'aquesta pàgina web, incloent-hi la seva reproducció, distribució o comunicació pública, està estricteament prohibit i podrà ser perseguible per la llei. Els usuaris d'aquesta pàgina web hauran de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web.

Aquesta pàgina web té com a objectiu proporcionar informació sobre els serveis que ofereix l'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web. Aquesta informació té caràcter merament informatiu i no constitueix cap tipus de consell professional o tècnic.

L'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web no es fa responsable de les decisions que pugui prendre l'usuari basant-se en la informació proporcionada en aquesta pàgina web. L'usuari haurà de consultar amb un professional qualificat abans de prendre qualsevol decisió basada en la informació d'aquesta pàgina web.

L'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web no garanteix la disponibilitat o continuïtat del funcionament d'aquesta pàgina web. L'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui causar la interrupció del funcionament d'aquesta pàgina web.

L'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web es reserva el dret de modificar o actualitzar la informació d'aquesta pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís. L'arquitecte responsable d'aquesta pàgina web no es fa responsable de les conseqüències que pugui causar aquesta modificació o actualització de la informació.

L'ús d'aquesta pàgina web implica l'acceptació plena i sense reserves d'aquest avís legal. En cas de discrepància entre les condicions d'aquest avís legal i les condicions particulars que pugui establir-se per a determinats serveis oferts en aquesta pàgina web, prevaldran les condicions particulars.