JAUME ARTIQUES I VIDAL, ARQUITECTE

ARQUITECTURA I ESPAI PÚBLIC

Concurs d'Ordenació de l'Illa Cental de Badalona

Concurs d'Ordenació de l'Illa Cental de Badalona

Ajuntament de Badalona (Barcelona)

Jordi Henrich, Jaume Artiques, arquitectes

Seleccionats per la segona fase

2008-09