JAUME ARTIQUES I VIDAL, ARQUITECTE

ARQUITECTURA I ESPAI PÚBLIC

Jaume Artigues i Vidal, arquitecte

N.I.F. 46 107 722-J

Domicili professional a 08002 Barcelona, Plaça Ramon Berenguer no 1, 3er, 2a

Telèfon (93) 3199297

Correu electronic: arr@arquired.es